Træningsprincipper

Velkommen til hundiskole.dk

 

 

 

Træningsprincipper og "regler"

 

Jeg benytter mig naturligvis kun af positive indlæringsmetoder under adfærdsbehandlinger og under holdtræning.

 

Ambitionsniveauet kan være forskelligt, alt efter hvilken race, man har valgt. Dog bliver al træning tilpasset alder, omgivelser og tidligere erfaringer.

På kurser benytter jeg mig af "positiv forstærkning"-dvs. at hunden tilføres en belønning, når den udfører det, ejeren ønsker.

 

En hund der udsættes for strafbetinget træning, bliver som regel ikke en glad og social hund, den vil være mere disponeret for at udvikle adfærdsproblemer.

At bruge straf i træningen, kan desuden medføre passivitet, da hunden ofte vil frygte "at fejle".

 

Regler og principper til træning:

 

Det er forbudt at iføre sin hund kvælerhalsbånd (herunder retrieverline og kæde), og ligeledes er råben, skæld ud og fysisk irettesættelse ikke noget, der er velkomment hos mig.

 

På mine hvalpehold er socialiseringen i fokus, dvs. at hvalpene i høj grad får lov til at lege og hilse uden snor. Under leg deles hvalpene ind, enten efter størrelse eller efter temperament.

 

På unghundeholdene er der leg i pausen, hvis sammensætningen af holdet tillader det. I takt med at hundene kønsmodnes, er det som regel ikke muligt at slippe intakte hanhunde sammen. Derfor tilbydes der ofte "fri leg" efter træning, for de hunde som kan håndtere at blive sluppet sammen med andre.

 

På voksenhold/fortsætterhold er der mindre fokus på socialisering og leg, da voksne hunde ikke har det samme behov og den samme lyst til at lege med fremmede hunde. Hundene må dog gerne hilse på hinanden i snor før træning, i pausen og efter træning.

 

Hvis tæven er i løbetid:

 

Tæver i løbetid kan ikke medbringes til træning. Hanhundene bliver i for høj grad forstyrret og opnår derved ingen indlæring. En løbetid beregnes fra første blødningsdag og ca. 3 uger frem. Vær venligst opmærksom på, at kursusgebyrer ikke refunderes, hvis din tæve kommer i løbetid.

 

Hvilke hunde kan deltage på kurser:

 

Alle lovlige racer er velkomne til hundetræning. Jeg har alt fra chihuahua til grand danois på mine hold. Det er dog et krav, at du fysisk kan holde din hund, så du garanterer, at den ikke slipper fra dig og løber hen til de andre hunde, som står i snor. Dette kan udløse unødige konflikter og kan være aktuelt særligt på voksenholdene. Er din hund meget udfarende mod andre hunde og har den alvorlige adfærdsproblemer, er holdtræning ikke noget for dig. En løsning på dette, kunne være nogle enetimer eller en adfærdsbehandling.